LOGOWANIE

            

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2019/2020

   Wychowawcy klas  w roku szkolnym 2019/2020

 Technikum Nr 6

Lp.

Klasa

Wychowawca

1.

I Pbs

Piotr Łogin

2.

I Tbs

Beata Mach

3.

II Tms

Ewa Morawska

4.

II Tbu

Tomasz Lachowicz

5.

III Tbs

Tomasz Drozd

6.

IV Tbs

Ewa Morawska

 

Technikum Nr 8

Lp.

Klasa

Wychowawca

1.

I Pli

Anna Bury

2.

I Pem

Paweł Janicki

3.

I Ti

Ryszard Hano

4.

I Tl

Dorota Kuniec

5.

I Tme

Iwona Fedyna

6.

II Tli

Bernadeta Suchorzepka

7.

II Tme

Aneta Malicka

8.

III Ti

Małgorzata Łokińska

9.

III Tl

Małgorzata Zub

10.

III Tmm

Monika Szczepańska

11.

IV Tli

Bernadeta Suchorzepka

12.

IV Tme

Dagmara Skubisz

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 6

Lp.

Klasa

Wychowawca

1.

I SA

Agata Pudlak

2.

I EM

Jadwiga Lubas

3.

I as

Wojciech Prajzner

4.

I mm

Krzysztof  Zaleski

5.

II mme

Grzegorz Golatowski

6.

II as

Krzysztof  Książek

7.

III a

Stanisław Hajduk

8.

III mm

Wiesław Droń

9.

III se

Ewelina Grodecka

 

Partnerzy