LOGOWANIE

            

Harmonogramy

Kwalifikacja: M12 - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

HARMONOGRAM  -  M12 - wrzesień 2019

 

Kwalifikacja: MG18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

HARMONOGRAM - MG18 - wrzesień 2019

 

Kwalifikacja: M42 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

HARMONOGRAM - M42 - wrzesień 2019

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Uwaga! Trwa rekrutacja

na kwalifikacyjne kursy Zawodowe

prowadzone przez CKZiU Nr 1

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą:

Technik pojazdów samochodowych:

Kwalifikacja 1: M.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 

  • m18

Kwalifikacja 2M.12 - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

  • m12

Kwalifikacja 3: M.42 - Organizacja prowadzenia procesu obsługi pojazdów samochodowych

Nauka w CKZiU NR 1 jest BEZPŁATNA!

Pobierz:  Wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

Co to jest kurs kwalifikacyjny?

Z dniem 1 września 2012 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych - kwalifikacyjne kursy zawodowe. Kursy kwalifikacyjne są najprostszą drogą do zdobycia tytułu technika. 

Można jednocześnie uczęszczać do Liceum Ogólnokształcącego i uczyć się w zawodzie technika.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest formą zastępującą dotychczasowe kształcenie dorosłych w szkołach policealnych - do tej pory zawód można było zdobyć na studium policealnym - teraz na kursie kwalifikacyjnym (niektóre zawody nadal będzie można zdobyć w studium policealnym). Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie. Na wybrany kurs kwalifikacyjny może uczęszczać każda pełnoletnia osoba (ukończone 18 lat), bez względu na dotychczasowe wykształcenie.

Nauka w danym zawodzie składa się najczęściej z trzech poziomów czyli kursów kwalifikacyjnych - odpowiednio K1, K2, K3. Każdy poziom (kurs kwalifikacyjny) będzie kończył się egzaminem potwierdzającym daną kwalifikację w zawodzie. Po ukończeniu wszystkich poziomów z zakresu danego zawodu, mając dodatkowo wykształcenie średnie, będzie można uzyskać  tytuł technika.

Podział każdego zawodu na kwalifikacje stwarza nowe możliwości, ułatwia przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. Jest to elastyczna i wygodna forma kształcenia, dzięki której można wybrać z programu nauczania danego zawodu tylko jedną kwalifikację, uprawniającą do wykonywania konkretnych czynności.

Dyplom technika - potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać:

  • -  osoba, która posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe
  • - osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych

Osoba, która nie ma wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

System kwalifikacyjnych kursów zawodowych daje niezwykłą szansę osobom bez wykształcenia średniego na zdobycie tytułu technika. Mogą one już teraz zdobywać kwalifikacje na poziomie technika i jednocześnie przygotowywać się do uzyskania wykształcenia średniego.

Natomiast jeśli słuchacz będzie potrzebował tylko wybraną kwalifikację w zawodzie, to nie musi przerabiać całego programu technika. Od teraz można skończyć jedynie wybrany kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdobyć bardzo konkretne umiejętności z zakresu określonej kwalifikacji.

Po ukończeniu danej kwalifikacji słuchacz otrzymuje - zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępuje do zewnętrznego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji i po jego zdaniu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  -świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji na danym kierunku (jednej, częściej dwóch lub nawet trzech – K1, K2, K3) oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego osoba będzie miała możliwość uzyskania dyplomu technika.

Informacje o zawodzie

Technik pojazdów samochodowych – to zawód związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

-         organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;

-         oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw;

-         wykonywania napraw pojazdów samochodowych;

-         kontrolowania jakości wykonanych napraw;

-         prowadzenia usług motoryzacyjnych;

-         sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych;

-         prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;

-         kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

-         stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;

-         zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;

-         salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;

-         przedsiębiorstwach transportu samochodowego;

-         przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;

-         firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

 

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Na liście zawodów z przyszłością z pewnością znajdują się te, które mają związek z rozwojem nowych technologii, rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi na jej rzecz pracujących. Takim zawodem jest technik pojazdów samochodowych − kierunek związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie.

Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe.

Partnerzy