LOGOWANIE

            

MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH

- podbudowa: szkoła podstawowa,

- nauka trwa 3 lata,

- zajęcia odbywają się w godzinach 800÷1450,

- języki obce: niemiecki.

W ramach kształcenia zawodowego realizowane są następujące przedmioty:
- język obcy zawodowy,
- bezpieczeństwo i higiena pracy,
- dokumentacja techniczna,
- podstawy budownictwa,
- sieci komunalne,
- instalacje sanitarne,
- podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
- pracownia sieci i instalacji,
- zajęcia praktyczne.

KWALIFIKACJE:
BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci  oraz instalacji sanitarnych.

Partnerzy