LOGOWANIE

            

ELEKTROMECHANIK

- podbudowa: szkoła podstawowa,

- nauka trwa 3 lata,

- zajęcia odbywają się w godzinach 800÷1450,

- języki obce: niemiecki.

W ramach kształcenia zawodowego realizowane są następujące przedmioty:
- język obcy zawodowy,
- bezpieczeństwo i higiena pracy,
- podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
- podstawy techniki,
- podstawy elektrotechniki i elektroniki,
- maszyny elektryczne,
- aparaty elektryczne,
- pracownia elektryczna,
- pracownia montażu i konserwacji maszyn i urządzeń,
- zajęcia praktyczne.

KWALIFIKACJE:

ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych.

Partnerzy