LOGOWANIE

            

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

- nauka trwa 5 lat (szkoła podstawowa), 

- zajęcia odbywają się w godzinach 800÷1450,

- języki obce: angielski i niemiecki.

W ramach kształcenia zawodowego realizowane są następujące przedmioty:
bezpieczeństwo i higiena pracy,
- język obcy zawodowy,
- przygotowanie do prowadzenia pojazdów samochodowych,
- podstawy konstrukcji maszyn,
- budowa i naprawa pojazdów samochodowych,
diagnostyka pojazdów samochodowych,
- wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów,
- organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym,
- pracownia podstaw konstrukcji maszyn,
- pracownia obsługi pojazdów samochodowych,
- pracownia elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
- zajęcia praktyczne.

KWALIFIKACJE:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie  oraz naprawa pojazdów samochodowych.

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

 

Partnerzy