LOGOWANIE

            

TECHNIK LOGISTYK

- nauka trwa 5 lat (szkoła podstawowa),

- zajęcia odbywają się w godzinach 800÷1450,

- języki obce: angielski i niemiecki.

W ramach kształcenia zawodowego realizowane są następujące przedmioty:
- BHP,
- działalność gospodarcza w logistyce,
- podstawy logistyki,
- systemy logistyczne,
- transport w logistyce,
- gospodarka zapasami i magazynem,
- laboratorium transportowo-spedycyjne,
- pracownia logistyczna,
- laboratorium planowania logistycznego,
- laboratorium magazynowe,
- dystrybucja,
- język niemiecki zawodowy.

KWALIFIKACJE:

SPL.01. Obsługa magazynów.

SPL.04. Organizacja transportu.

Partnerzy