LOGOWANIE

            

TECHNIK MECHATRONIK

- nauka trwa 5 lat (szkoła podstawowa), 

- zajęcia odbywają się w godzinach 800÷1450,

- języki obce: angielski i niemiecki.

W ramach kształcenia zawodowego realizowane są następujące przedmioty:
- pracownia elektrotechniki i elektroniki,
- pracownia technologii i konstrukcji mechanicznych,
- pracownia montażu urządzeń mechanicznych, pneumatycznych i hydraulicznych,
- pracownia montaży urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
- pracownia eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych,
- pracownia projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
- pracownia programowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
- eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych,

urządzenia elektryczne i elektroniczne,
- pneumatyka i hydraulika,
- technologia i konstrukcje mechaniczne,
- elektrotechnika i elektronika,
- działalność gospodarcza,
- język angielski zawodowy.

KWALIFIKACJE:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Partnerzy