LOGOWANIE

            

TECHNIK INFORMATYK

- nauka trwa 5 lat (szkoła podstawowa), 

- zajęcia odbywają się w godzinach 800÷1450,

- języki obce: angielski i niemiecki.

W ramach kształcenia zawodowego realizowane są następujące przedmioty:
- urządzenia techniki komputerowej,
- pracownia urządzeń techniki komputerowej,
- systemy komputerowe,
- pracownia systemów komputerowych,
- systemy operacyjne i sieci komputerowe,
- pracownia lokalnych sieci komputerowych,
- bazy danych,
- pracownia baz danych,
- aplikacje internetowe,
- pracownia aplikacji internetowych,
- multimedia i grafika komputerowe,
- algorytmika,
- język obcy zawodowy angielski,
- praktyka zawodowa.

KWALIFIKACJE:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Partnerzy